Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Gradišci

LISTA ZA IZBOR KANDIDATA ZA RADNO MJESTO

05.07.2019.

BROJ: 072-0-Su-19-000 480

DANA: 28.06.2019. GOD.

           

            Na osnovu člana čl. 26. Pravilnika o prijemu radnika u Osnovni sud u Gradišci, broj 072-0-Su-18-001277 i čl. 21 Poslovnika o radu Komisije za sprovođenje konkursa za izbor radnika suda broj: 072-0-Su-19-000637 od 17.06.2019. god., Komisija za sprovođenje konkursa za izbor radnika suda u sastavu Miron Bjelovuk predsjedavajući komisije, Desanka Đukić član komisije i Darko Savić član komisije postupajući po prijavama kandidata za radno mjesto sudski asistent na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Osnovnom sudu u Gradišci broj: 072-0-Su-19-000480 od 10.05.2019. god. (u daljem tekstu: konkurs) nakon provedene predhodne provjere znanja i sposobnosti od dana 27.06.2019. god.  d o n o s i:   

 

 

LISTU ZA IZBOR KANDIDATA ZA RADNO MJESTO

SUDSKI ASISTENT

 

 

 

I

 

            Uslove konkursa i predhodnu provjeru znanja i sposobnosti za izbor kandidata za radno mjesto sudski asistent zadovoljili su slijedeći kandidati:

 

1.      Daliborka Dunović, sa osvojenih 692,8 bodova,

2.      Emina Ovčina Lović, sa osvojenih 567 bodova,

3.      Nikolina Makitan, sa osvojenih 547 bodova,

4.      Jelena Vujević, sa osvojenih 468 bodova i

5.      Dragana DŽajić, sa osvojenih 287,2 boda.

 

 

 

II

 

Lista za izbor kandidata za radno mjesto sudski asistent po raspisanom konkursu glasi:

1.      Daliborka Dunović

2.      Emina Ovčina Lović,

3.      Nikolina Makitan,

4.      Jelena Vujević i

5.      Dragana DŽajić,

 

 

 

 

III

 

                Predlaže se predsjedniku Osnovnog suda u Gradišci da po raspisanom konkursu za radno mjesto sudski asistent zasnuje radni odnos na neodređeno vrijeme slijedećim kandidatima:

1.      Daliborki Dunović, administrativnom tehničaru iz Rogolja, Gradiška,

2.      Emini Ovčina Lović, ekonomskom tehničaru iz Gradiške i

3.      Nikolini Makitan, poslovno-pravnom tehničaru iz Gradiške.

 

 

 

IV

 

            Ovu listu objaviti na internet stranici suda.

 

 

 

 

Predsjedavajući komisije

 

Miron Bjelovuk s.r.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh