• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Gradišci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Ovjere i prepisi

  Nadovjera isprava Apostille pečatom za upotrebu u inostranstvu

  Javne i druge isprave koje će se koristiti na području druge države, a izdate su na području opština Gradiška i Srbac, moraju se nadovjeriti  Apostille pečatom u Osnovnom sudu u Gradišci.
  Nadovjera se vrši u pisarnici Osnovnog suda u Gradišci kako u matičnoj zgradi tako i u odjeljenju suda u Srbcu.  

   

  U Osnovnom sudu u Gradišci Apostille pečatom  možete ovjeriti sledeće isprave:

  - javne isprave ovjerene u opštinama Gradiška i Srbac (punomoći, izjave, prepisi i ovjerene kopije)
  - diplome, potvrde i svjedočanstva osnovnih i srednjih škola izdane na području opština Gradiška i  
    Srbac
  - isprave izdane u matičnim službama u opštinama Gradiška i Srbac (izvodi iz matičnih knjiga rođenih i

    umrlih)
  - potvrde o nekažnjavanju i mjestu boravka MUP RS, Policijska stanica Gradiška i  Policijska 

    stanica Srbac
  - prevodi ovlaštenih sudskih tumača i svi ostali dokumenti ustanova i organizacija čiji su pečati, 

    štambilji i potpisi deponovani u ovom sudu.

   

  Kako biste brzo i jednostavno ovjerili isprave Apostille pečatom, potrebno je:

  -podnijeti primjerak javne ili druge isprave koju želite ovjeriti, a ako se ovjerava prevod potreban je i tekst dokumenta na službenom jeziku suda
  -prevod mora biti izrađen, potpisan i ovjeren potpisom i pečatom ovlaštenog sudskog tumača
  -uplatiti taksu u iznosu od 20 KM
  -originalni primjerak dokumenta koji se ovjerava uz uplatnicu dostaviti pisarnici suda.

   

  Instrukcija za uplatu sudske takse glasi:
  Žiro račun: 562-099-00000556-87
  Svrha doznake: uplata sudske takse
  Primalac: Javni prihodi
  Vrsta prihoda: 722211
  Budžetska organizacija: 1063001
  Opština 008

  1032 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1