• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Gradišci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Osnovni sud u Gradišci mjesno je nadležan za teritoriju opština Gradiška i Srbac.

   

  Osnovni sud u Gradišci stvarno je nadležan za suđenje: 

   1. U krivičnim  predmetima 

  a) Da u prvom stepenu sudi

  - za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna
    novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom,
    nije određena nadležnost drugog suda,
  - za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost
    osnovnog suda,
  - za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost
    na osnovni sud i
  - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

  b) Da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom.
  c) Da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude

   

  2. Građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

  a) u svim građanskim sporovima  i
  b) u vanparničnom postupku.

   

  3. Drugim predmetima

  a) da sprovodi izvršni postupak,
  b) da određuje mjere obezbjeđenja,
  c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,
  d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini i
  e) da vrši druge poslove određene zakonom.

  Nadležnost,unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/12 i 44/15), Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova („Službeni glasnik Republike Srpke”, broj 9/14) i ostalim pozitivno-pravnim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

   

   

  846 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1