Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Gradišci

mail print fav manja slovaveca slova

Prijem pošte

     Svi podnesci, tužbe, žalbe, molbe i razna druga pismena predaju se u prostoriji za prijem pošte  u prizemlju zgrade  suda, svakim radnim danom od  7:00 do 15:00 časova:
Pismena se sudu predaju lično ili putem poštanske službe kako u matični sud u Gradišci tako i u odjeljenje suda u Srpcu takođe u kancelariji za prijem pošte.

 

Adresa suda je:
Osnovni sud u Gradišci
Vidovdanska 15
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

 

Adresa Osnovnog suda u Gradišci odjeljenje u Srpcu je:
Danka Mitrova br. 4
78420 Srbac
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

 

Prilikom prijema pismena radnik suda je dužan da stranci izda potvrdu o prijemu dokumenta.
Po predaji određenih dokumenta-podnesaka stranka će od radnika pisarnice biti upoznata o obavezi plaćanja sudske takse kao i o mogućnosti da bude oslobođena od plaćanja iste a sve u skladu sa Zakonom o sudskim taksama.
U predmetima u kojima postupaju sudije obavezu plaćanja sudske takse određuju sudije primjenom odredbi Zakona o sudskim taksama (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 73/08,49/09, 67/13 i 63/14).

     Instrukcija za uplatu sudske takse glasi:
Žiro račun: 562-099-00000556-87
Svrha doznake: uplata sudske takse
Primalac: Javni prihodi
Vrsta prihoda: 722211
Budžetska organizacija: 1063001
Opština 008

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh