Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Gradišci

 

Aktuelnosti

Izvještaji i statistika o radu suda

Statistika rada suda ...

11.07.2017.

POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O PROVOĐENJU PLANA RJEŠAVANJA PREDMETA ZA 2017. GOD. OSNOVNOG SUDA U GRADIŠCI

U skladu sa Uputstvom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za izradu Plana rješavanja predmeta (prečišćen tekst) broj: 12-50-67-44/2015 od 22.01.2015. god., (u daljem tekstu: Uputstvo) predsjednik Osnovnog suda u Gradišci donio je Plan rješavanja predmeta za 2017. godinu broj: 072-0-Su-17-0000 17 od 13.01.2017.godine, (u daljem tekstu: Plan). Navedenim Planom definisano je praćenje realizacije Plana i obaveza dostavljanja polugodišnje i godišnje informacije o provođenju Plana ....

11.07.2017.

O rezultatima nagodbe 16.05.2017.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Odlučili smo da Vam se ovim putem približimo u komunikaciji, predstavimo naše djelovanje i usluge, olakšamo snalaženje i kontakt s nama kao i da Vam približimo pravosuđe koje se često doživljava kao strana i udaljena institucija.

27.03.2017.

više

Sudski predmeti – online
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Kako sprovesti ostavinski postupak

Kada lice koje ima stalno prebivalište na području opština Gradiška i Srbac umre, Osnovni sud u Gradišci ili notar kao sudski povjerenik utvrđuje ko su nasljednici umrlog, koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju njegovim nasljednicima.

27.03.2017.

Kako mogu doći do informacije o postupanju po predmetima

Informacije o postupanju po predmetima ne daju se elektronskom poštom, već je potrebno obratiti se sudu podneskom u pismenoj formi, navesti tačan broj predmeta, podnesak potpisati i navesti adresu.

22.03.2017.

više