Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Gradišci

mail print fav manja slovaveca slova

Nadovjera isprava Apostille pečatom za upotrebu u inostranstvu

Javne i druge isprave koje će se koristiti na području druge države, a izdate su na području opština Gradiška i Srbac, moraju se nadovjeriti  Apostille pečatom u Osnovnom sudu u Gradišci.
Nadovjera se vrši u pisarnici Osnovnog suda u Gradišci kako u matičnoj zgradi tako i u odjeljenju suda u Srbcu.  

 

U Osnovnom sudu u Gradišci Apostille pečatom  možete ovjeriti sledeće isprave:

- javne isprave ovjerene u opštinama Gradiška i Srbac (punomoći, izjave, prepisi i ovjerene kopije)
- diplome, potvrde i svjedočanstva osnovnih i srednjih škola izdane na području opština Gradiška i  
  Srbac
- isprave izdane u matičnim službama u opštinama Gradiška i Srbac (izvodi iz matičnih knjiga rođenih i

  umrlih)
- potvrde o nekažnjavanju i mjestu boravka MUP RS, Policijska stanica Gradiška i  Policijska 

  stanica Srbac
- prevodi ovlaštenih sudskih tumača i svi ostali dokumenti ustanova i organizacija čiji su pečati, 

  štambilji i potpisi deponovani u ovom sudu.

 

Kako biste brzo i jednostavno ovjerili isprave Apostille pečatom, potrebno je:

-podnijeti primjerak javne ili druge isprave koju želite ovjeriti, a ako se ovjerava prevod potreban je i tekst dokumenta na službenom jeziku suda
-prevod mora biti izrađen, potpisan i ovjeren potpisom i pečatom ovlaštenog sudskog tumača
-uplatiti taksu u iznosu od 20 KM
-originalni primjerak dokumenta koji se ovjerava uz uplatnicu dostaviti pisarnici suda.

 

Instrukcija za uplatu sudske takse glasi:
Žiro račun: 562-099-00000556-87
Svrha doznake: uplata sudske takse
Primalac: Javni prihodi
Vrsta prihoda: 722211
Budžetska organizacija: 1063001
Opština 008


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh