Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Gradišci

Osnovni sud u Gradišci zaključio 40 sudskih nagodbi tokom Sedmica sudske nagodbe

07.05.2018.

 

 

Osnovni sud u Gradišci je zaključio 40 sudskih nagodbi tokom „Sedmica sudske nagodbe“ koje su se održavale tokom dvije sedmice u periodu od 16. do 27. aprila 2018. godine.


Najviše sudskih nagodbi je sklopljeno u Opštinskom sudu u Tuzli (94), Osnovnom sudu u Banja Luci (79), Osnovnom sudu u Gradišci (40), Osnovnom sudu u Sokocu (30) i Opštinskom sudu u Sarajevu (28).


Kao najpogodniji predmeti za zaključenje sudske nagodbe bili su predmeti koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i potraživanja, isplatu neisplaćenih plata i otpremnine, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i drugo.


Imajući u vidu da je sudska nagodba jedan od manje korištenih načina rješavanja sporova u sudskoj praksi sudska uprava Osnovnog suda u Gradišci izražava zadovoljstvo da građani prihvataju ovaj način rješavanja sporova koji je brži i efikasniji, a same stranke su zadovoljnije ishodom spora i uslugom suda. Također, ovaj sud pokazuje spremnost da pristupom u radu i unapređuje efikasnost rada suda i sudskih postupaka, smanjujući broj neriješenih predmeta i pružajući bolju uslugu građanima.


Osnovni sud u Gradišci će nastaviti sa promocijom mirnih načina rješavanja sporova i kontinuirano provoditi mjere koje utiču na efikasno procesuiranje predmeta.

 

 

 

Osnovni sud u Gradišci

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh