Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Gradišci

mail print fav manja slovaveca slova

Raspored rada sudija za 2017.godinu

27.03.2017.

Raspored rada sudija i str. saradnika za 2017.godinu se nalazi u prilogu. (pdf format)


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Akti Osnovnog suda u Gradišci

27.03.2017.

 

 • Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja Osnovnog suda u Gradišci
 • Pravilnik o ocjenjivanju rezultata rada radnika Osnovnog suda u Gradišci
 • Odluka o radnom vremenu suda za 2010.godinu
 • Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata i štambilja Osnovnog suda u Gradišci
 • Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Osnovnog suda u Gradišci
 • Pravilnik o izradi i čuvanju audio video snimaka sačinjenih u toku sudskog postupka u Osnovnom sudu u Gradišci
 • Pravilnik o javnim nabavkama
 • Pravilnik o kućnom redu u zgradi Osnovnog suda u Gradišci
 • Pravilnik o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u  Osnovnom sudu u Gradišci
 • Pravilnik o postupanju po pritužbama na rad suda, sudija i radnika suda
 • Pravilnik o upravljanju sudskom arhivom u Osnovnom sudu u Gradišci
 • Pravilnik o zaštiti od požara
 • Pravilnik o vrsti i načinu korišćenja sredstava lične zaštite na radu
 • Pravilnik o zabrani pušenja u Osnovnom sudu u Gradišci
 • Pravilnik o internim kontrolnim postupcima u Osnovnom sudu u Gradišci

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh